Tìm tư liệu quý cho lịch sử Thăng Long - Hà Nội

0 luutuonglam ((Theo TTXVN))
Chiều 1-8, dưới sự chủ trì của GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, hội thảo “Người đứng đầu chính quyền Thăng Long - Hà Nội 1010 - 1945” tập trung phân tích những điểm đạt và chưa đạt của đề cương bản thảo cuốn sách cùng tên do PGS.TS Bùi Xuân Đính làm chủ biên. Đây cũng là đề tài thuộc cơ cấu Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến - công trình văn hóa trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tìm tư liệu quý cho lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Chiều 1-8, dưới sự chủ trì của GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, hội thảo “Người đứng đầu chính quyền Thăng Long - Hà Nội 1010 - 1945” tập trung phân tích những điểm đạt và chưa đạt của đề cương bản thảo cuốn sách cùng tên do PGS.TS Bùi Xuân Đính làm chủ biên. Đây cũng là đề tài thuộc cơ cấu Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến - công trình văn hóa trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

PGS.TS Bùi Xuân Đính cho biết: Tiến hành biên soạn cuốn sách này, bên cạnh thuận lợi là thừa hưởng một khối lượng lớn các công trình nghiên cứu về Hà Nội đã công bố của các học giả, cơ quan chuyên môn, các tác giả cũng gặp không ít khó khăn vì có lẽ là người đầu tiên nghiên cứu sự phát triển của Thăng Long - Hà Nội từ góc độ tiếp cận những người đứng đầu chính quyền đô thị này qua 10 thế kỷ. Hơn nữa, mảng tư liệu này ở nhiều giai đoạn lịch sử hầu như trống vắng, không đầy đủ, thiếu tính hệ thống.

So với các công trình nghiên cứu về Thăng Long - Hà Nội trước đây, cuốn sách “Người đứng đầu chính quyền Thăng Long-Hà Nội” đã chọn hướng tiếp cận mới: từ người đứng đầu cơ quan hành chính để tìm hiểu lịch sử Thăng Long - Hà Nội từ đầu thời Lý (thế kỷ XI) đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Qua đó để thấy được cung cách quản lý của đô thị, sự phát triển và ảnh hưởng của Thăng Long - Hà Nội với các mặt đời sống của đất nước qua các thời kỳ lịch sử, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm của quá khứ cho việc quản lý Thủ đô Hà Nội hiện nay.

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top