Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Mê tín dị đoan, suy cho cùng đó là sự thiếu hiểu biết"

0 Quang Trường
ANTD.VN -  Tham gia chất vấn và trả lời chất vất vào sáng nay 6-6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, chúng ta phải phản đối, lên án, đấu tranh chống lại các hành vi mê tín, dị đoan; chống lợi dụng tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi.

ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham gia chất vấn và trả lời chất vất của ĐBQH 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, chủ trương của Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng tự do, tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân và tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, “Các vi phạm cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và các tổ chức tôn giáo cũng cần xử lý thật nghiêm. Tuy nhiên, xử lý vấn đề này không chỉ bằng pháp luật, quy định mà còn phải tuyên truyền, phổ biến, vận động, đặc biệt là vai trò của các tổ chức tôn giáo”.

Theo Phó Thủ tướng, xét trên giác độ văn hóa thì mỗi tôn giáo khi vào Việt Nam đều có sự ảnh hưởng qua lại tới truyền thống văn hóa của người dân. Ví dụ, khi Phật giáo vào Việt Nam, có nhiều tín ngưỡng của Việt Nam dần dần có sự dung hòa với truyền thống thờ tổ tiên, tín ngưỡng đạo mẫu của người dân. Vì vậy, khi nói về giáo pháp, thực hành tín ngưỡng thì cần đặc biệt lưu ý vấn đề này.

Đây là niềm tin của một bộ phận lớn của người Việt Nam nên cần tôn trọng. Trong quá trình đó với truyền thống, tín ngưỡng cần được chỉ ra  và vận động để loại bỏ dần. Trong đó rất cần kết hợp với các tổ chức tôn giáo.

“Mê tín dị đoan, suy cho cùng đó là sự thiếu hiểu biết. Cần chú trọng giáo dục để nâng cao dân trí. Cần có sự phân tích có tình, có lý của những người nghiên cứu về tôn giáo, về văn hóa để lan tỏa cái tốt và hạn chế cái xấu”. Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Có hành vi trước đây là đúng nhưng bây giờ không còn phù hợp với thế giới văn minh. Những điều này cần sự phân tích có tình, có lý của các nhà nghiên cứu tôn giáo, những người thực hành tôn giáo và đặc biệt là những người nghiên cứu văn hoá.

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, các địa phương, tổ chức cần tăng cường công tác nêu gương, phân tích cặn kẽ trên giác độ văn hoá về những việc tốt, những việc chưa tốt, chưa đúng để mọi người cùng nhân cái tốt lên và giảm cái xấu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, “Chúng ta hãy cùng gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, của các tôn giáo nhưng đồng thời hết sức cầu thị trên tinh thần khoa học để có những ứng xử phù hợp với yêu cầu của thời đại mới”…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top