Ngành VH-TT-DL thừa nhận những tồn tại

0 Quỳnh Vân
(ANTĐ) - Tình trạng lấn chiếm di tích, nạn mê tín dị đoan, ăn xin, đeo bám du khách tại một số lễ hội lớn;Các hiện tượng tiêu cực và bạo lực trong các giải đấu thể thao vẫn diễn ra theo chiều hướng ngày càng xấu, trong khi đó, hình thức ngăn chặn và xử lý chưa kịp thời và triệt để;

Ngành VH-TT-DL thừa nhận những tồn tại

(ANTĐ) - Tình trạng lấn chiếm di tích, nạn mê tín dị đoan, ăn xin, đeo bám du khách tại một số lễ hội lớn;Các hiện tượng tiêu cực và bạo lực trong các giải đấu thể thao vẫn diễn ra theo chiều hướng ngày càng xấu, trong khi đó, hình thức ngăn chặn và xử lý chưa kịp thời và triệt để;

Việc hoàn thiện và kiện toàn các cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa - thể thao - du lịch tại các địa phương còn chậm chạp - đó là những tồn tại của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch được đưa ra trong Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2008 của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

Trong thời gian tới, ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp gắn với trách nhiệm và hiệu quả công việc, đồng thời xây dựng kế hoạch khảo sát, nghiên cứu và đề ra giải pháp đẩy lùi tệ nạn xã hội, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị cho các vận động viên, nâng cao chất lượng các tour du lịch trong nước, thu hút du khách nước ngoài và cả du khách nội địa.

Quỳnh Vân

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top