Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

0 Lê Hiển
(ANTĐ) - Là cuộc thi do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức với mục đích tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng các tác phẩm báo chí tuyên truyền về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước và động viên kịp thời các phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên tại các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, nhằm tuyên truyền sâu rộng và phản ánh đầy đủ về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tới mọi tầng lớp nhân dân.

Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

(ANTĐ) - Là cuộc thi do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức với mục đích tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng các tác phẩm báo chí tuyên truyền về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước và động viên kịp thời các phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên tại các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, nhằm tuyên truyền sâu rộng và phản ánh đầy đủ về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tới mọi tầng lớp nhân dân.

Tác phẩm báo chí tham dự gồm các thể loại: báo in (kể cả ảnh báo chí), báo điện tử, phát thanh, truyền hình đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ 11-7-2008 đến hết 30-9-2009 phản ánh chính xác, kịp thời có tính phát hiện các nội dung liên quan đến vấn đề DS-KHHGĐ.

Có 3 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 8 giải khuyến khích dành cho các tác phẩm dự giải với giá trị mỗi giải từ 2 đến 10 triệu đồng. Lễ tổng kết và trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12-2009. Mỗi tác giả được gửi tới dự thi tối đa 3 tác phẩm (bản chính hoặc photo) ghi rõ thời gian và cơ quan đăng, phát, đồng thời ghi rõ địa chỉ và điện thoại liên hệ.

Tác phẩm gửi về: Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Ngoài bìa ghi rõ: Tác phẩm dự Giải báo chí về DS-KHHGĐ. Thời gian nhận tác phẩm chậm nhất là ngày 5-10-2009 (tính theo dấu bưu điện).

Lê Hiển

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top