Dấu ấn Hà Nội: Quảng trường Ba Đình

0 Tạ Hoàng Long
(ANTĐ) - Cách đây 63 năm, tại Quảng trường Ba Đình, hàng chục vạn người dân Việt Nam đã cùng chứng kiến giờ phút lịch sử của dân tộc – ngày Tuyên bố độc lập 2-9-1945. Quảng trường Ba Đình là dấu ấn lịch sử không thể phai mờ trong tâm trí mỗi người con Việt Nam.

Dấu ấn Hà Nội: Quảng trường Ba Đình

(ANTĐ) - Cách đây 63 năm, tại Quảng trường Ba Đình, hàng chục vạn người dân Việt Nam đã cùng chứng kiến giờ phút lịch sử của dân tộc – ngày Tuyên bố độc lập 2-9-1945. Quảng trường Ba Đình là dấu ấn lịch sử không thể phai mờ trong tâm trí mỗi người con Việt Nam.

Tháng 8-1945 theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta từ Bắc tới Nam, triệu người như một đã đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Ngày 19-8-1945 hàng chục vạn nhân dân Hà Nội dự lễ mít tinh ở quảng trường Nhà hát lớn – nay là Quảng trường Cách mạng tháng 8 – xong rồi tỏa đi các nơi chiếm các công sở, của chính quyền bù nhìn thân Nhật.

Ngày 2-91945 tại Quảng trường Ba Đình (QTBĐ), giữa rừng người và cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Xung quanh QTBĐ, còn lại dinh toàn quyền cũ, sau này ta đổi tên thành Phủ Chủ tịch. Chính phủ xây thêm Hội trường Ba đình, để làm nơi tổ chức các ngày lễ lớn trong năm và họp Quốc hội và Đài tưởng niệm các  liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hàng năm vào ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 và lễ Quốc khánh 2-9, Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt nam đến tưởng niệm các liệt sĩ.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, QTBĐ là nơi chứng kiến lễ truy điệu Người, sau đó QTBĐ là nơi xây Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

QTBĐ còn là à nơi tổ chức các ngày lễ trọng đại của đất nước, là nơi đón tiếp các nguyên thủ Quốc gia đến Việt Nam vào lăng viếng Bác.

Quảng trường Ba Đình

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phủ Chủ tịch

Hội trường Ba Đình

 Đài tưởng niệm các liệt sĩ

Tạ Hoàng Long

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top