Cùng tiến ra sông Nhuệ

0 Đào Cốc Lục Tiên
(ANTĐ) - Trùm Sò họp công ty khẩn cấp, phân công: - Chú Ốc tìm mấy cây sào dài.

Cùng tiến ra sông Nhuệ

(ANTĐ) - Trùm Sò họp công ty khẩn cấp, phân công: - Chú Ốc tìm mấy cây sào dài.

- ?!?

- Hến mua mấy cái bao đựng cá.

- ?!?

- Nghêu chuẩn bị ngửi để bói.

- ?!?

Ốc bức xúc:

- Sếp phân công chuẩn bị mấy thứ lăng nhăng ấy để làm gì     thế?

- Sao lại lăng nhăng? Quan trọng lắm đấy, đó là dụng cụ… giải quyết ô nhiễm môi trường.

Hến thắc mắc:

- Ở đâu?

- Sông Nhuệ. Hơn mười ngày nay sông Nhuệ tắc tị, nước không chảy được, có khi lại chảy ngược từ sông Hồng lên thượng nguồn. Nước ô nhiễm, đặc quánh, xanh như rêu, bốc mùi kinh khủng. Phân công Hến mua thêm khẩu trang phát cho người dân dọc sông Nhuệ mang lúc ngủ để chống mùi hôi.

- Nhưng công ty ta đâu phải là cơ quan chịu trách nhiệm về môi trường?

Trùm Sò e hèm:

- Bà con kêu cứu thì mình phải tình nguyện giúp thôi, kiểu thanh niên tình nguyện… mùa hè xanh ấy mà. Vả lại đây cũng là trách nhiệm với cộng đồng. Làm nhanh lên, không hỏi nữa. Trẻ con thì bệnh nhiều rồi, người già viêm đường hô hấp, ruồi muỗi phát sinh đầy nhà dân, tội lắm.

Ốc gân cổ hỏi:

- Nhưng dùng sào để làm gì?

- Khều cá chết nổi lều bều vào bờ cho Hến bắt bỏ vào bao mang chôn, chứ cứ để đấy thì ô nhiễm càng nặng.

Nghêu vê ria:

- Còn tớ, ngửi cái mùi kinh khủng ấy làm gì?

- Phân biệt xem mùi gì, do chất gì thải ra để… làm bằng chứng mà kêu.

- Còn bói?

- Bói xem nhà máy, xí nghiệp nào thải ra sông Nhuệ để yêu cầu xử lý nghiêm.

Nghêu nhún vai:

- Ôi giời, chắc phen này em chết mất.

- Vì bà con, vì sự sinh tồn của dòng sông, nếu… chúng ta hy sinh cũng là chuyện phải làm. Thôi, đừng kêu nữa, tất cả cùng… tiến ra sông Nhuệ.

Đào Cốc Lục Tiên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top