Chỉnh sửa đề án dàn dựng “100 kịch bản nổi tiếng của Việt Nam và thế giới”

0  Dương Cầm 
(ANTĐ) - Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa có Công văn số 165/NTBD gửi Bộ VH-TT&DL đề xuất về việc chỉnh sửa đề án dàn dựng “100 kịch bản nổi tiếng của Việt Nam và thế giới”. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị nghệ thuật và công luận trên cả nước, ban soạn thảo đề án đã kiến nghị lãnh đạo Bộ đổi tên đề án thành “Đề án dàn dựng 100 kịch bản chọn lọc của Việt Nam và thế giới”.

Chỉnh sửa đề án dàn dựng “100 kịch bản nổi tiếng của Việt Nam và thế giới”

(ANTĐ) - Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa có Công văn số 165/NTBD gửi Bộ VH-TT&DL đề xuất về việc chỉnh sửa đề án dàn dựng “100 kịch bản nổi tiếng của Việt Nam và thế giới”. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị nghệ thuật và công luận trên cả nước, ban soạn thảo đề án đã kiến nghị lãnh đạo Bộ đổi tên đề án thành “Đề án dàn dựng 100 kịch bản chọn lọc của Việt Nam và thế giới”.

Vở “Âm mưu và tình yêu” - một trong 100 kịch bản nằm trong đề án

Đồng thời đề xuất việc đưa ra một danh mục 200 kịch bản gồm 150 kịch bản trong nước, 50 kịch bản nước ngoài để các đơn vị lựa chọn dàn dựng 100 kịch bản thuộc các loại hình đã phân bổ theo đúng số lượng đã quy định.

Tuy vậy, trong trường hợp đặc biệt, các đơn vị nghệ thuật vẫn có thể đề xuất dàn dựng kịch bản nằm ngoài danh mục trên với điều kiện kịch bản này phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã nêu trong đề án và được Bộ VH-TT&DL chấp thuận.

Bên cạnh đó, Cục cũng đề xuất Bộ VHTT&DL hỗ trợ 50% kinh phí phổ biến tác phẩm tới công chúng cho các đơn vị kịch nói để chi trả vào tiền xăng xe, thuê địa điểm, bồi dưỡng thù lao cho nghệ sỹ…

Đặc biệt, mức kinh phí hỗ trợ sẽ được xem xét điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn cụ thể với thời gian điều chỉnh là 3 năm/lần.  

 Dương Cầm 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top