Bộ VH-TT&DL lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

0 Hương Thủy
ANTD.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú".

Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT ra đời vào năm 2014. Từ đó đến nay, đây là căn cứ pháp lý quan trọng để xét, tôn vinh những cá nhân hoạt động và có nhiều cống hiến trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với các văn nghệ sĩ trong tình hình mới.

Trải qua 2 mùa xét tặng, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình xét tặng danh hiệu do một số quy định của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP chưa phù hợp với thực tiễn, như: Cách tính thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp quy định, tiêu chuẩn giải thưởng, số lượng thành viên Hội đồng các cấp và cơ cấu thành phần Hội đồng.ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu NSND cho các nghệ sĩ

Trước yêu cầu của thực tiễn, Bộ VH-TT&DL đã thực hiện rà soát lại các quy định của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP và thấy rằng, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều. Tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn, Bộ VH-TT&DL đã soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của các nghệ sĩ. 

Theo dự thảo, thời gian hoạt động chuyên nghiệp của một nghệ sĩ được tính từ khi nghệ sĩ đó tốt nghiệp một trường chuyên nghiệp hoặc thời điểm cá nhân được ký hợp đồng lao động tại cơ quan nghệ thuật chuyên nghiệp đến thời điểm xét tặng danh hiệu. Trong đó, đối với danh hiệu NSND, nghệ sĩ cần có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 20 năm trở lên; riêng đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, Múa có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên.

Đối với danh hiệu NSƯT, nghệ sĩ cần có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên; riêng đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, Múa có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 10 năm trở lên.

ảnh 2

Nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn là những trường hợp đặc cách được trao tặng danh hiệu NSND

Về căn cứ huy chương, giải thưởng để xét tặng, đối với danh hiệu NSND cần có ít nhất 2 HCV quốc gia sau khi được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”. Đối với danh hiệu NSƯT cần có ít nhất 2 Giải Vàng quốc gia hoặc 1 Giải Vàng quốc gia và 2 Giải Bạc quốc gia. Các trường hợp không đủ số lượng huy chương theo quy định nhưng có nhiều đóng góp với nền nghệ thuật  nước nhà sẽ được Hội đồng các cấp đánh giá xem xét, đánh giá là trường hợp đặc biệt, đề nghị Thủ tướng xem xét, quyết định. 

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định còn quy định về hồ sơ vượt qua vòng thẩm định là đạt 80% số phiếu của các thành viên hội đồng thay vì 90% như Nghị định 89 quy định, về số lượng thành viên hội đồng, thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ...

Để đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú", người truy cập website: https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao/document-7257.htm

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top