Bài học cho đạo diễn

0 Yên Vân
ANTĐ Có tựa gốc là “On Directing Film”, toàn bộ nội dung cuốn sách của tác giả David Mamet là câu trả lời cho những câu hỏi như: 
Ống kính cần được đặt ở đâu; Kết cấu kịch bản và kiến trúc văn hóa phản truyền thống: Bài học của đạo diễn… David Mamet tên đầy đủ là David Alan Mamet, sinh ngày 30-11-1947 tại Chicago, Mỹ, thạc sĩ chuyên ngành nghệ thuật điện ảnh của Học viện Nghệ thuật diễn xuất và nghe nhìn, trực thuộc Đại học Syracus U.New York (1989). Sách do dịch giả Nguyễn Lệ Chi chuyển ngữ và được xuất bản bởi NXB Hồng Đức, giá 72 nghìn đồng/cuốn.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top