• Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021

    Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021

    ANTD.VN - Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện phát triển mỹ thuật thiếu nhi trong và ngoài nhà trường. Thông qua giải thưởng này, Ban Tổ chức mong muốn tạo ra hoạt động sáng tạo có ý nghĩa, tác động tích cực vào quá trình giáo dục thẩm mỹ cho các em thiếu niên, nhi đồng Việt Nam.