Giải quyết nhiều khiếu nại, tố cáo về tư pháp 

  • 22/02/2009 09:55
  • 0 bình luận
  • P.V
(ANTĐ) - Năm 2008, các Tòa án đã nhận được trên 70.000 đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp. Qua phân loại, có 12.087 vụ việc thuộc thẩm quyền, số còn lại là các đơn trùng lặp hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan khác. Trong số đơn thuộc thẩm quyền, có 11.983 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và 104 đơn tố cáo cán bộ, công chức Tòa án.

Giải quyết nhiều khiếu nại, tố cáo về tư pháp 

(ANTĐ) -Năm 2008, các Tòa án đã nhận được trên 70.000 đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp. Qua phân loại, có 12.087 vụ việc thuộc thẩm quyền, số còn lại là các đơn trùng lặp hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan khác. Trong số đơn thuộc thẩm quyền, có 11.983 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và 104 đơn tố cáo cán bộ, công chức Tòa án.

Trong số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã thụ lý thì loại đơn về các bản án, quyết định dân sự chiếm khoảng 70% và hầu hết là các khiếu nại về tranh chấp nhà đất thừa kế tài sản, hôn nhân và gia đình; gần 20% đơn khiếu nại về các bản án, quyết định hình sự; các khiếu nại bản án, quyết định về kinh doanh thương mại, lao động, hành chính chiếm khoảng gần 10%.

Những khiếu nại trên cho thấy việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình luôn chiếm tỷ lệ lớn và đặc biệt phức tạp. Thậm chí có vụ án phải xét xử qua nhiều cấp và đôi khi lỗi thuộc về những người thuộc Hội đồng xét xử. Những vấn đề này rất cần được rút kinh nghiệm nghiêm khắc để việc xét xử được tốt hơn, tránh khiếu kiện kéo dài và hạn chế những hậu quả có thể xảy ra.

P.V

Tin cùng chuyên mục