Giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài

  • 23/11/2011 10:56
  • 0 bình luận
  • Quốc Đô
  • In bài
ANTĐ - Tỷ lệ thi hành án dân sự đạt từ 90% trở lên, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số vướng mắc, hạn chế về trình tự, thủ tục, cũng như trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc thi hành án…

Đó là đánh giá về những kết quả và tồn tại trong 2 năm thực hiện Luật thi hành án dân sự (THADS) tại Hà Nội. 

Sau 2 năm triển khai Luật THADS, công tác THADS của các cơ quan ở TP Hà Nội có nhiều chuyển biến, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo quyền, lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Trong 2 năm 2010 và 2011, Hà Nội đã thi hành xong gần 43.000 vụ việc, đạt tỷ lệ 90- 91%, vượt chi tiêu được giao.

Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số vướng mắc, tồn tại trong quá trình THADS, để án tồn đọng cũ như những hạn chế về trình tự, thủ tục thi hành án, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị…

Vì vậy, cần nâng cao hơn nữa hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo về THADS, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, nhạy cảm, để bảo đảm quyền lợi của người thi hành án, người phải thi hành án và những người liên quan…

Tin cùng chuyên mục