• Đằng sau những giấc ngủ không trọn vẹn của trẻ em Syria

    Đằng sau những giấc ngủ không trọn vẹn của trẻ em Syria

    ANTĐ -Nằm co ro trên đám cỏ đẫm sương đêm, thẫn thờ trên những tấm nệm vấy bẩn hay ngủ gục sợ hãi ngay bên đường… đó là những giấc ngủ không trọn vẹn của trẻ em Syria kể từ khi cuộc nội chiến xảy ra trên đất nước.