Giá xăng lại tiếp tục tăng

  • 07/07/2014 21:24
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), thì mức tăng tối đa đối với xăng Ron92 là 418 đồng/lít; dầu diezel 0,05S là 294 đồng/lít; dầu hỏa là 413 đồng/lít; dầu mazut là 137 đồng/kg.

Bộ Tài chính cho biết, giá xăng dầu thế giới từ sau ngày điều hành 23-6 nhìn chung có xu hướng tăng và đứng ở mức cao. Giá xăng, dầu thành phẩm thế giới bình quân 30 ngày từ ngày 7-6-2014 đến 6-7-2014 đứng ở mức như sau: xăng RON 92 là 122,135 USD/thùng; dầu diezel 0,05S là 121,967 USD/thùng; dầu hỏa là 121,729 USD/thùng, dầu mazut 180 3,5S là 618,267 USD/tấn.

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

25.230

26.148

- 918

2. Dầu diezel 0,05S

22.530

22.824

- 294

3. Dầu hỏa

22.540

22.953

- 413

4. Dầu mazut 180CST 3,5S

18.560

18.997

- 437

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục có xu hướng tăng cao như hiện nay, căn cứ tình hình kinh tế xã hội trong nước và bình quân 30 ngày tính giá cơ sở của giá xăng dầu thế giới cũng như căn cứ văn bản đăng ký giá của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định:

Đối với xăng, tăng sử dụng Quỹ Bình ổn giá thêm 200 đồng/lít (từ 300 đồng/lít ở mức hiện hành lên mức 500 đồng/lít). Đối với dầu mazut, tiếp tục sử dụng quỹ Bình ổn giá 300 đồng/kg như hiện hành.

Sau khi thực hiện các biện pháp điều hành như trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối rà soát, điều chỉnh tăng giá bán lẻ tương ứng. Giá bán sau khi điều chỉnh (đã bao gồm mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá) không cao hơn mức giá cơ sở theo quy định (trong đó, giá cơ sở xăng RON 92: 26.148 đồng/lít; dầu diezel 0,05S: 22.824 đồng/lít; dầu hỏa: 22.953 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S: 18.997 đồng/kg).

Nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức tăng tối đa đối với xăng Ron92 là 418 đồng/lít; dầu diezel 0,05S là 294 đồng/lít; dầu hỏa là 413 đồng/lít; dầu mazut là 137 đồng/kg.

Việc điều chỉnh được áp dụng từ 20h ngày 7-7-2014.

Tin cùng chuyên mục