Gia hạn thời gian huy động vàng thêm 7 tháng

  • 04/05/2012 22:44
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Việc huy động vàng bằng chứng chỉ ngắn hạn của tổ chức tín dụng (TCTD) sẽ chấm dứt vào ngày 
25-11-2012 thay vì 1-5-2012 như quy định tại Thông tư 11/2011/TT-NHNN. Đây là nội dung chính của Thông tư 12/2012/TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư 11/2011/TT-NHNN về huy động và cho vay vàng vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành. 

NHNN cũng yêu cầu TCTD không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng dưới mọi hình thức thành VND hoặc các hình thức bằng tiền khác, không được sử dụng vàng huy động để cầm cố, thế chấp, ký quỹ bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tiền vay tại tổ chức tín dụng khác.

Thời gian qua một số TCTD đã trả lãi, lợi tức, phí cho khách hàng khi thực hiện giữ hộ vàng. Một số TCTD cũng đã sử dụng vàng dưới các hình thức như cầm cố vàng tại TCTD khác để vay VND và ngoại tệ, cho vay và gửi vàng tại TCTD khác, bán vàng có kỳ hạn không phù hợp với quy định. Bởi vậy, NHNN yêu cầu, TCTD phải niêm yết công khai phí dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng, không trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng.                   

Tin cùng chuyên mục