• “Nếu không giảm cước ngay, sẽ cắt chuyến“

    “Nếu không giảm cước ngay, sẽ cắt chuyến“

    ANTĐ - Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng với Sở GTVT, Sở Tài Chính để giải quyết dứt điểm tình trạng xăng dầu giảm giá đã lâu mà nhiều doanh nghiệp vẫn chây ỳ không chịu giám giá cước vận tải.