Xe+

Giá cước vận tải do Bộ nào quản lý?

  • 06/08/2020 08:45
  • 0 bình luận
  • Hải Dương
  • In bài
ANTD.VN - Đến thời điểm này, chưa thể xác định rõ ràng việc thực hiện giá cước vận tải xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT hay Bộ Tài chính. 

Báo cáo tại cuộc họp của Bộ GTVT về xây dựng Thông thư thay thế Thông tư liên tịch số 152/2014 giữa Bộ GTVT và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải cho biết, trước khi Chính phủ ban hành sửa đổi Nghị định 149/2016 sửa đổi Nghị định 177/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật giá, việc kê khai và tiếp nhận giá cước được thực hiện theo Nghị định 177 và Thông tư liên tịch 152/2014 giữa Bộ Tài chính và Bộ GTVT.

Theo ông Ngọc, từ khi Nghị định 149 được ban hành điều chỉnh một số nội dung giá dịch vụ thuộc Bộ chuyên ngành thì các Bộ chuyên ngành hướng dẫn, còn giá chung tác động toàn xã hội do Bộ Tài chính hướng dẫn.

Hiện nay, doanh nghiệp muốn thay đổi giá cước vận tải đường bộ phải xin ý kiến của 2 ngành Tài chính và GTVT

Hiện nay, doanh nghiệp muốn thay đổi giá cước vận tải đường bộ phải xin ý kiến của 2 ngành Tài chính và GTVT

Sau đó, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 233/2016 và Bộ GTVT đã chỉ đạo các Sở GTVT thực hiện theo Nghị định và Thông tư này.

Tuy nhiên, Nghị định 149 không có nội dung giao nhiệm vụ cho Bộ GTVT xây dựng Thông tư liên tịch 152. Đây là điểm gây khó khăn cho Bộ GTVT trong quá trình xây dựng.

Trong khi đó, Nghị định 10/2020 chỉ giao thẩm quyền cho Bộ GTVT quy định và hướng dẫn niêm yết thông tin trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

Bởi vậy, giá cước niêm yết vận tải hiện nay chưa biết thẩm quyền thuộc về Bộ nào. Song, Bộ  Tài chính và Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đều đồng tình để Bộ GTVT ban hành giá cước vận tải.

Dù vậy, vẫn không ít người băn khoăn cho rằng, Thông tư 233 của Bộ Tài chính đã có quy định đầy đủ về kê khai giá tất cả các lĩnh vực và quy định cả thẩm quyền cho Sở GTVT. Như vậy, vấn đề kê khai giá thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Bộ GTVT ban hành thì không có cơ sở pháp lý.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể giao Vụ Pháp chế, Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện trình tự rút gọn sửa đổi Thông tư 12/2020, trong đó bổ sung để cụ thể hóa việc niêm yết giá cước vận tải trên phương tiện.

Đối với kê khai giá, Bộ trưởng yêu cầu dự thảo văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT, trong đó đầy đủ các vấn đề, lồng ghép các nội dung mới được quy định trong dự thảo Thông tư đang trình.

Đặc biệt, hướng dẫn kê khai giá cước cần gửi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính để xin ý kiến, trong đó nêu bật những khó khăn trong kê khai giá cước vận tải. Trên cơ sở ý kiến của hai Bộ này xem xét có ban hành được Thông tư hay chỉ dừng ở văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT.

Tin cùng chuyên mục