Gắn hình thức xử lý kỷ luật công chức với hệ quả pháp lý tương ứng

  • 24/10/2019 08:53
  • 0 bình luận
  • Băng Tâm
  • In bài
ANTD.VN - "Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn hình thức xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Nguyễn Khắc Định thông tin khi báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, sáng 24-10.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá đây là một chủ trương lớn cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Do đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin được quy định trong luật nguyên tắc chung trong xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; quy định cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm, đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục, hệ quả của hình thức xử lý kỷ luật bảo đảm tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn hình thức xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết. Theo đó, đối với từng hình thức xử lý kỷ luật “cảnh cáo”, “khiển trách”, “xóa tư cách” thì cán bộ, công chức còn phải chịu hệ quả kèm theo (ví dụ như cắt một số quyền lợi về vật chất mà người đó được hưởng). 

Về hình thức kỷ luật, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến đề nghị giữ hình thức kỷ luật “giáng chức” như quy định hiện hành. 

Về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, một số ý kiến tán thành giao Chính phủ quy định cụ thể về việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức nhưng đề nghị bổ sung làm rõ hơn trong luật về nguyên tắc, cách thức, giá trị, thẩm quyền, quy trình thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Có ý kiến đề nghị giao cho các Bộ, ngành, cơ quan trực tiếp tuyển dụng kiểm tra chất lượng đầu vào công chức. Có ý kiến đề nghị tiếp tục tổng kết, đánh giá và có lộ trình phù hợp đối với kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả và giao Chính phủ quy định cụ thể. 

Tin cùng chuyên mục