Gần 8 tỷ đồng phục vụ tinh giản biên chế

  • 19/08/2016 08:17
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ năm 2016 (đợt 2).

Theo đó, UBND TP duyệt kinh phí gần 8 tỷ đồng để chi trả cho 95 công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã được nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

UBND TP giao các sở ngành và quận, huyện liên quan có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách thành phố cấp bổ sung và thực hiện chi trả cho công chức, viên chức theo chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP; thanh toán, quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục