• Ông Obama xếp thứ mấy trong các đời Tổng thống Mỹ?

  Ông Obama xếp thứ mấy trong các đời Tổng thống Mỹ?

  ANTD.VN - Kết quả khảo sát 91 sử gia chuyên nghiên cứu về tổng thống do tổ chức AC-SPAN tiến hành mới được công bố, cho thấy ông Barack Obama là tổng thống xuất sắc thứ 12 trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ.

 • Bài học quý

  Bài học quý

  ANTĐ - 1. Sau lễ nhậm chức, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã ngay lập tức phê chuẩn việc phát động chiến tranh xâm lược Cuba để lật đổ lãnh tụ Fidel Castro. Cuộc xâm lược này sau đó thất bại thảm hại và chính quyền Kennedy rơi vào thế bế tắc. 

 • Điều thần bí của đá thạch anh

  Điều thần bí của đá thạch anh

  ANTĐ - Các nhà trường sinh học cho rằng thạch anh là một thứ đá trực cảm và cực nhạy, có khả năng làm cho con người giao tiếp với vũ trụ, với thế giới siêu nhiên. Những viên đá thạch anh tuyệt đẹp cho phép nhìn thấy cái vô hình, biết được cái chưa biết, thực hiện cuộc du hành lý thú vào quá khứ và tương lai...