• Phối hợp nhuần nhuyễn chống dịch, không gây khó người dân, doanh nghiệp

    Phối hợp nhuần nhuyễn chống dịch, không gây khó người dân, doanh nghiệp

    ANTD.VN - Dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là ở các tỉnh và thành phố ở phía Nam đã có những hiện tượng muốn “co cụm”, “phòng thủ”, “ngăn sông cấm chợ” cốt sao chỉ để bảo vệ lợi ích của riêng địa phương. Thế nhưng, điều này có thể làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, nhân sự và không đảm bảo thực hiện hiện “mục tiêu kép” chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế-xã hội.