Dùng tiền giả có phạm tội không?

  • 29/12/2016 10:53
  • 3 bình luận
  • In bài
ANTD.VN - Do túng thiếu tiền nên hôm trước cô tôi có mua khoảng 7 triệu đồng tiền giả về sử dụng. Khi đi mua bán thì bị phát hiện và bị triệu tập tới đồn Công an để xét hỏi. Vậy xin hỏi liệu cô tôi có phạm tội gì không? Có bị đi tù không?

Trả lời:

Điều 180 Bộ luật hình sự quy định:

“Điều 180.  Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Mục 3.2 Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTPcủa Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự quy định:

“3.2. Đối với tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (sau đây gọi chung là tiền giả):

a. Nếu tiền giả có trị giá tương ứng dưới mười triệu đồng tiền Việt Nam thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 180 Bộ luật Hình sự;

b. Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ mười triệu đồng đến dưới một trăm triệu đồng tiền Việt Nam thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 180 Bộ luật Hình sự;

c. Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ một trăm triệu đồng tiền Việt Nam trở lên thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 180 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên cần phân biệt:

- Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ một trăm triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng tiền Việt Nam là thuộc trường hợp rất nghiêm trọng;

- Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ một trăm năm mươi triệu đồng tiền Việt Nam trở lên là thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng”.

Theo thông tin anh/chị cung cấp thì người cô anh/chị đã mua và sử dụng một số lượng tiền giả, giá trị tiền giả khoảng 7 triệu đồng; cô anh/chị biết số lượng tiền đó là tiền giả và vẫn cố ý mang đi sử dụng, dùng để thanh toán… Như vậy, theo chúng tôi nhận định thì cô anh/chị có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 180 do có hành vi lưu hành tiền giả (số tiền giả có trị giá tương ứng dưới 10 triệu đồng). Mức hình phạt tương ứng là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Theo Luathuythanh

Tin cùng chuyên mục