Dừng nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  • 25/08/2016 23:19
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản số 247/TB-SXD về việc tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

Theo đó, thực hiện quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo số 200/TB-SXD về việc tiếp nhận lại hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Do số lượng hồ sơ rất nhiều, hiện tại, Sở Xây dựng đang tập trung giải quyết xong toàn bộ các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được tiếp nhận. 

Để đảm bảo đủ thời gian giải quyết cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định về xử lý chuyển tiếp, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kể từ ngày 24-8-2016 (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại, cấp bổ sung).

Những trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng sau thời gian này sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Tin cùng chuyên mục