Dự thảo xây dựng tín hiệu của các phương tiện được quyền ưu tiên

  • 28/02/2020 15:54
  • 0 bình luận
  • Đức Minh
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Công an vừa hoàn thành Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm tạo cơ sở pháp lý và ban hành các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên, đảm bảo tính chặt chẽ, thống nhất trong việc quản lý cấp Giấy phép, hạn chế tối đa đối tượng được lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên...

Theo đó, Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định này gồm có: Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên; Dự thảo đề cương Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên; Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; Bảng số liệu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Tại Dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Công an đề xuất 3 chính sách với mục tiêu, nội dung chính sách và giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn, bao gồm: chính sách Hoàn thiện quy định về đối tượng được lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị này; chính sách Quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên; chính sách Quy định về tín hiệu ưu tiên của phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt trên đường thủy nội địa.

Nhiều quy định mới về tín hiệu của các xe ưu tiên

Nhiều quy định mới về tín hiệu của các xe ưu tiên


Đối với chính sách Hoàn thiện quy định về đối tượng được lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị này, mục tiêu của chính sách này là quy định chặt chẽ, cụ thể đối tượng được quyền ưu tiên và các thiết bị ưu tiên được lắp đặt, sử dụng và thực hiện theo quy định, góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên, nâng cao hiệu lực của xe được quyền ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ; đồng thời, theo kịp sự phát triển khoa học công nghệ trong sản xuất thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên…

 Ngoài ra, Bộ Công an dự kiến trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ trong Quý IV năm 2020. Dự thảo Nghị định sẽ gồm 6 Chương, 27 Điều quy định về tín hiệu; yêu cầu kỹ thuật; lắp đặt, quản lý và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên (đường bộ và đường thủy nội địa); trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên…

Ngoài kế thừa quy định hiện hành về các loại phương tiện được ưu tiên, Bộ Công an đề xuất quy định chi tiết và bổ sung xe cảnh sát giao thông dẫn đường, xe làm nhiệm vụ cảnh vệ và xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ... được lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên.

Bộ Công an đề xuất bổ sung phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt trên đường thủy nội địa được quyền lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên như: tàu chữa cháy; cứu nạn; tàu hộ đê; tàu của quân đội, công an làm nhiệm vụ khẩn cấp; tàu, đoàn phương tiện hộ tống hoặc dẫn đường. Nghị định 109/2009 nêu xe ưu tiên là xe chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của quân đội nên Bộ Công an bổ sung thêm xe chữa cháy, xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của công an để phù hợp với Luật Giao thông đường bộ 2008.

Tin cùng chuyên mục