• Vì sao chủ xe không được từ bỏ xe đã mua bảo hiểm?

    Vì sao chủ xe không được từ bỏ xe đã mua bảo hiểm?

    ANTD.VN - Theo Dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm, chủ xe không được từ bỏ tài sản được bảo hiểm nhằm ràng buộc trách nhiệm với tài sản được bảo hiểm. Theo các chuyên gia pháp lý, quy định này đề phòng trường hợp người được bảo hiểm nảy sinh ý đồ trục lợi qua việc để mặc cho tổn thất xảy ra.