• Chỉ cần ý chí và quyết tâm

    Chỉ cần ý chí và quyết tâm

    ANTD.VN - Ở một lò luyện võ trên núi cao, cứ mỗi nửa tháng, một cậu học trò sẽ được giao nhiệm vụ xuống núi vào làng mua lương thực và các đồ nhu yếu phẩm thồ lên để dùng.