Đóng trùng bảo hiểm xã hội, quy trình hoàn trả thế nào?

  • 28/05/2021 10:55
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Trường hợp người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội và có thời gian đóng trùng thì lập hồ sơ theo hướng dẫn tại tiết a Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 43 Quy trình thu gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hoàn trả.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa trả lời vướng mắc của người dân liên quan đến quy trình giải quyết hoàn trả tiền bảo hiểm xã hội đóng trùng cho người lao động.

Cụ thể ông Nguyễn Minh (Hà Nội) thời gian làm việc và đóng bảo hiểm xã hội liên tục tại công ty A từ 2015 đến nay. Năm 2018, ông có làm thêm cho công ty B 6 tháng, và công ty B đóng bảo hiểm xã hội cho ông với số sổ bảo hiểm xã hội khác.

Do đó, ông Nguyễn Minh có 2 sổ bảo hiểm xã hội và thời gian đóng trùng tại 2 công ty là 6 tháng. Hiện công ty B đã giải thể, công ty A không giải quyết giảm trùng. Ông Minh hỏi, ông có thể tự làm thủ tục hủy sổ bảo hiểm xã hội thứ 2 đã đóng ở công ty B có được không? Nếu được thì ông phải làm thủ tục ở đâu?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau, căn cứ Công văn số 25/LĐTBXH-BHXH của Bộ LĐ-TB&XH về việc hoàn trả tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tiết e Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gọi tắt là Quy trình thu), người có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên, có thời gian đóng trùng nhau thì cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và quỹ bảo hiểm thất nghiệp (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

Đối chiếu với quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp ông Nguyễn Minh có 2 sổ bảo hiểm xã hội và có thời gian đóng trùng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại cả 2 công ty là 6 tháng thì ông Minh lập hồ sơ theo hướng dẫn tại tiết a Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 43 Quy trình thu, bao gồm Tờ khai đăng ký tham gia, điều chỉnh thông tin đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) kèm theo các sổ bảo hiểm xã hội gửi trực tiếp hoặc thông qua đơn vị đang làm việc để cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện hoàn trả theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 46 Quy trình thu nêu trên.

Tin cùng chuyên mục