Đóng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  • 30/12/2016 19:00
  • 0 bình luận
  • Đức Minh
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 30-12, tại Hà Nội, Tổng cục An ninh, Bộ Công an trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh điều tra (31-12-1951/ 31-12-2016). 

Dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục Trưởng Tổng cục An ninh; các đồng chí lão thành, tướng lĩnh lực lượng An ninh điều tra qua các thời kỳ.  

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh tặng Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể và cá nhân thuộc Cục ANĐT

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh tặng Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể và cá nhân thuộc Cục ANĐT

Cách đây 65 năm, ngày 31-12-1951, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ra Nghị quyết tổ chức Nha Công an Trung ương, trong đó thành lập Phòng Chấp pháp thuộc Ty bảo vệ chính trị; Ban Chấp pháp thuộc phòng Bảo vệ Chính trị của Công an Liên khu với nhiệm vụ “bắt, hỏi cung đối tượng của các vụ án do thám phản động”. Đây là mốc son quan trọng, đánh dấu sự ra đời của lực lượng An ninh điều tra và ngày 31 -12, hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng An ninh điều tra.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh, Trung tướng Nguyễn Chí Thành chúc mừng những thành tích mà lực lượng ANĐT đã đạt được thời gian qua.

Khẳng định những đóng góp của lực lượng an ninh đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung tướng Nguyễn Chí Thành bày tỏ mong muốn lực lượng ANĐT trong thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải thống nhất nhận thức về mục đích, yêu cầu trong đấu tranh chống tội phạm xâm phạm ANQG trong thời kỳ hội nhập quốc tế; nhận thức sâu sắc mục đích cao nhất của hoạt động điều tra theo tố tụng hình sự là để phục vụ tốt nhất yêu cầu chính trị, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, bảo đảm chủ quyền, lợi ích quốc gia.

Cùng với đó cần giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong điều tra, xử lý các vụ án xâm phạm ANQG trong tình hình mới; phòng ngừa chặt chẽ không để xảy ra tiêu cực trong quá trình điều tra; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền về các vụ án để định hướng dư luận, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, đấu tranh làm thất bại các hoạt động can thiệp chống phá của các thế lực thù địch. 

Tin cùng chuyên mục