Đóng mã số thuế các doanh nghiệp FDI “vắng chủ”

  • 08/11/2013 06:45
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
ANTĐ - Theo Dự thảo phương án giải quyết các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) “vắng chủ” được Bộ KH-ĐT xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ, cơ quan Thuế, Hải quan cần tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp thực hiện việc quyết toán thuế; đồng thời thực hiện đóng mã số thuế cho các trường hợp này. 

Bộ KH- ĐT cho biết, tính đến tháng 5-2013, cả nước có trên 500 dự án hoặc doanh nghiệp FDI “vắng chủ”. Phần lớn những doanh nghiệp của nhà đầu tư Hàn Quốc, Trung Quốc, có quy mô nhỏ (dưới 500.000 USD) và thuê lại nhà xưởng của các nhà đầu tư khác.

Tin cùng chuyên mục