Hội Luật gia TP. Hà Nội:

Đóng góp tích cực vào cải cách hành chính, tư pháp của thành phố

  • 26/10/2013 07:43
  • 0 bình luận
  • Minh Hà
  • In bài
ANTĐ - Những ngày cuối tháng 10 này, có một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với mỗi hội viên Hội Luật gia thành phố; đó là Đại hội đại biểu Hội Luật gia TP. Hà Nội.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tổng quát những kết quả và kinh nghiệm hoạt động trong khoá V, đề ra phương hướng nhiệm vụ khoá VI (nhiệm kỳ 2013-2018); Bầu Ban chấp hành khoá VI, Ban kiểm tra khoá VI.

Trong nhiệm kỳ 2008-2013, Thành hội Hội Luật gia luôn coi trọng xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức các cấp Hội, phát triển tổ chức Hội và hội viên ở xã, phường, thị trấn; rà soát, nâng cao chất lượng hội viên. Hội đã xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật mạnh nên luôn giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn Hà Nội. Phát huy thế mạnh về nguồn “chất xám” của giới luật gia Hà Nội, các cấp Hội đã hoàn thành tốt công tác tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Thông qua hình thức phối hợp với MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Ban pháp chế HĐND và hoạt động của các luật gia ở các Chi hội cơ quan bảo vệ pháp luật, Hội đã tham gia tích cực vào hoạt động giám sát thi hành pháp luật. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở được đẩy mạnh, chất lượng được nâng cao đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của tổ chức và công dân ở thủ đô. Có thể thấy, hoạt động của Hội Luật gia Hà Nội đã phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành; đóng góp tích cực vào thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các phong trào xã hội của thành phố.

Với phương châm chỉ đạo: “Đưa hoạt động Hội Luật gia về cơ sở, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương”, trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia Hà Nội đã phát huy vai trò là một tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp đặc thù triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia Hà Nội lần thứ V đề ra, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở thủ đô. Lãnh đạo Hội Luật gia thành phố khẳng định, những kết quả đạt được nêu trên là do được sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Thành uỷ và các cấp uỷ Đảng trong thành phố; Ban chấp hành các cấp Hội nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong triển khai hoạt động; cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác Hội.

Các phương hướng, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2013-2018 đã được lãnh đạo Hội xác định; trong đó mục tiêu quan trọng là phủ kín tổ chức Hội Luật gia cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, phát triển được nhiều nhất Chi hội luật gia trực thuộc Thành hội và Chi hội  luật gia cơ sở, và kết nạp được 1.000 hội viên.

Tin cùng chuyên mục