Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai tái đắc cử Bí thư Thị ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2020-2025

  • 30/07/2020 16:33
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Thị ủy Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu làm Bí thư Thị ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu đạt 100%.

Ngày 30/7, sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, tập trung, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Diễn ra trong 2 ngày (29-30/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Sơn Tây lần thứ XXI đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ Thị xã; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ mới.

Các ý kiến tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều nội dung phong phú, thiết thực, sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 41 đồng chí có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, có tính kế thừa theo đúng quy định của Trung ương vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã khóa XXI.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả bầu: Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Thị ủy, Phó Bí thư Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Thị ủy Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu làm Bí thư Thị ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu đạt 100%.

Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ thị xã Sơn Tây đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thị ủy Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 Phạm Thị Thanh Mai đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn Thị xã tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực thực hiện các mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với 14 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá để đạt thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành đô thị xanh văn minh, giàu đẹp...

Tin cùng chuyên mục