Đồng bào Công giáo tích cực tham gia bảo vệ ANTT

  • 22/08/2014 06:49
  • 0 bình luận
  • Chu Thuý - Minh Quân
ANTĐ - Sáng 21-8, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 11/ Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an về việc “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới” và sơ kết 1 năm phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tới dự có Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Gíám đốc  CATP Hà Nội.

Bám sát các nội dung của Chỉ thị 11 từ năm 1994, đến nay, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trên địa bàn huyện Ba Vì đã có những bước phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở; thu hút được đồng bào Công giáo tham gia góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, sau 1 năm thực hiện; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện cũng đạt được kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần giữ vững ANCT, đảm bảo an ninh nông thôn, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ là họat động đi từ cơ sở, thông qua các đoàn thể để phát hiện những tấm gương tốt và đấu tranh với những việc làm sai trái. Thực hiện tốt Chỉ thị 11   sẽ đóng góp chung vào công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện Ba Vì. Một giáo dân tốt, trước hết phải là một công dân tốt, do đó, đồng bào Công giáo cần nêu cao khẩu hiệu “Kính Chúa yêu nước”, tiếp tục có những việc làm thiết thực, ý nghĩa đóng góp cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo ANCT, TTATXH tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục