Đơn giản 22 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

  • 13/07/2021 10:13
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội.

Theo quyết định 3033, UBND thành phố Hà Nội thông qua phương án đơn giản 22 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội.

Trong đó, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở LĐ-TB&XH giảm 1 ngày làm việc so với quy định (từ 5 ngày xuống còn 4 ngày làm việc); cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở LĐ-TB&XH, giảm 1 ngày làm việc so với quy định (từ 14 ngày xuống còn 13 ngày làm việc)...

Đối với thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng LĐ-TB&XH, giảm 1 ngày làm việc so với quy định (từ 5 ngày còn 4 ngày làm việc); cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng LĐ-TB&XH, giảm 2 ngày làm việc so với quy định (từ 15 ngày xuống còn 13 ngày làm việc)…

UBND thành phố giao giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan triển khai kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục