• Từ hôm nay, 22-8: Tuyển sinh cao đẳng có thể không cần Bằng tốt nghiệp THPT

    Từ hôm nay, 22-8: Tuyển sinh cao đẳng có thể không cần Bằng tốt nghiệp THPT

    ANTD.VN - Hôm nay, Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng chính thức có hiệu lực, trong đó, một trong những nội dung mới nổi bật của Thông tư này là từ 22-8, tuyển sinh cao đẳng có thể không cần bằng tốt nghiệp THPT.

  • Nhiều chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ tháng 8-2021

    Nhiều chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ tháng 8-2021

    ANTD.VN - Quy định chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ giáo dục đại học, đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, thời gian và nới điều kiện để trở thành tiến sỹ… là những quy định quan trọng về giáo dục sắp có hiệu lực thi hành.