Đối tượng được điều chỉnh tăng 8% lương hưu

  • 11/04/2015 09:48
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Ông Trần Bá Đương (dhl.ct.hbbl@...) hỏi: Nếu tôi nghỉ hưu từ ngày 1/4/2015 thì có được điều chỉnh 8% lương hưu theo Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ông Đương như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc quy định đối tượng áp dụng được điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng gồm:
“1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu hưởng trợ cấp hàng tháng từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo quy định tại Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2015; 
2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/01/2015; 
3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ và công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/01/2015
.”

Đối chiếu quy định nêu trên, ông Đương hưởng lương hưu từ tháng 4/2015 nên  không thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 8% lương hưu.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục