Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi

0 Hoàng Ích Nghĩa (Hải Phòng)
(ANTĐ) - Vợ chồng tôi nhận nuôi cháu T từ năm 1991, đến nay cháu đã đủ 18 tuổi. 2 năm gần đây cháu học đòi bạn xấu suốt ngày chỉ lo chơi bời không chịu học hành cũng chẳng chịu làm gì. Chúng tôi cũng đã về hưu ngoài tiền lương hưu cũng không có thu nhập gì thêm nên khi cháu xin tiền tiêu xài chúng tôi không cung cấp đủ là cháu sinh ra hỗn láo, xúc  phạm vợ chồng tôi một cách nghiêm trọng. Chúng tôi không còn đủ kiên nhẫn chịu đựng nữa, nay muốn chấm dứt việc nuôi con nuôi có được không và chúng tôi phải làm như thế nào?

Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi

(ANTĐ) - Vợ chồng tôi nhận nuôi cháu T từ năm 1991, đến nay cháu đã đủ 18 tuổi. 2 năm gần đây cháu học đòi bạn xấu suốt ngày chỉ lo chơi bời không chịu học hành cũng chẳng chịu làm gì. Chúng tôi cũng đã về hưu ngoài tiền lương hưu cũng không có thu nhập gì thêm nên khi cháu xin tiền tiêu xài chúng tôi không cung cấp đủ là cháu sinh ra hỗn láo, xúc  phạm vợ chồng tôi một cách nghiêm trọng. Chúng tôi không còn đủ kiên nhẫn chịu đựng nữa, nay muốn chấm dứt việc nuôi con nuôi có được không và chúng tôi phải làm như thế nào?

Hoàng Ích Nghĩa (Hải Phòng)

Trả lời: Theo quy định tại điều 77 - Luật Hôn nhân và Gia đình (Luật HN&GĐ) thì người có quyền yêu cầu tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi bao gồm: Con nuôi đã thành niên, cha, mẹ đẻ, người giám hộ của con nuôi, cha, mẹ nuôi theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền tự mình yêu cầu tòa án hoặc đề nghị Viện Kiểm sát yêu cầu tòa án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi nếu thuộc trong các trường hợp quy định tại điều 76 - Luật HN&GĐ.

Điều 76 - Luật HN&GĐ quy định thì chấm dứt việc nuôi con nuôi thì tòa án có thể quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp sau đây:

1. Cha mẹ nuôi và con nuôi đã thành niên tự nguyện chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi;

2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha, mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha, mẹ nuôi hoặc có hành vi phá tán tài sản của cha, mẹ nuôi;

Như vậy ông bà chỉ có thể yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi khi có một trong hai căn cứ:

1. Con nuôi bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha, mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha, mẹ nuôi;

2. Có hành vi phá tán tài sản của cha, mẹ nuôi; thì tòa án mới chấp nhận yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi của ông bà.

Trước khi yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi ông bà nên nhờ chính quyền phường, Hội Phụ nữ phường,… đứng ra giúp đỡ giáo dục cháu để cháu trở lại là người con ngoan, là nơi để ông bà nương tựa lúc tuổi già.

LS. Bạch Tuyết Hoa

(VPLS Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top