Xiết chặt quản lý công trình xây dựng

0 Tiến Chính
(ANTĐ) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 2319 ngày 3-5-2007 về việc xử lý công trình xây dựng vi phạm TTXD trên địa bàn thành phố, UBND quận Đống Đa vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm toàn diện về các vi phạm TTXD trên địa bàn, phải có các biện pháp tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các vi phạm về TTXD, đặc biệt là các công trình vi phạm xây dựng sau ngày 1-1-2007.

UBND quận Đống Đa

Xiết chặt quản lý công trình xây dựng

(ANTĐ) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 2319 ngày 3-5-2007 về việc xử lý công trình xây dựng vi phạm TTXD trên địa bàn thành phố, UBND quận Đống Đa vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm toàn diện về các vi phạm TTXD trên địa bàn, phải có các biện pháp tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các vi phạm về TTXD, đặc biệt là các công trình vi phạm xây dựng sau ngày 1-1-2007.

UBND quận yêu cầu các chủ đầu tư chỉ được khởi công xây dựng khi có giấy phép; đối với các trường hợp xây dựng trái phép phải kiên quyết xử lý buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; các trường hợp xây dựng không phép phải kịp thời đình chỉ có hiệu lực việc xây dựng ngay từ đầu, buộc chủ đầu tư phải xin phép xây dựng.

Nếu chủ đầu tư cố tình vi phạm, UBND các phường đề nghị bằng văn bản với Điện lực Đống Đa, Xí nghiệp KDNS Đống Đa  cắt điện, cắt nước và tổ chức cưỡng chế dỡ bỏ theo đúng quy định.

Tiến Chính

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top