Xây dựng cơ sở giết mổ tập trung quá chậm

0 Hồng Đức
(ANTĐ) - Phần lớn lượng thực phẩm mà người dân Hà Nội tiêu thụ hàng ngày đều được giết mổ tại 200 điểm giết mổ gia súc, gia cầm thủ công với quy trình giết mổ không đảm bảo VSATTP. Nên từ nhiều năm qua, thành phố có chủ trương xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung tại các huyện Thanh Trì, Gia Lâm và Đông Anh, đồng thời có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư cơ sở giết mổ tập trung. Nhưng đến nay phần lớn các dự án xây dựng cơ sở giết mổ tập trung đều chậm tiến độ.

Xây dựng cơ sở giết mổ tập trung quá chậm

(ANTĐ) - Phần lớn lượng thực phẩm mà người dân Hà Nội tiêu thụ hàng ngày đều được giết mổ tại 200 điểm giết mổ gia súc, gia cầm thủ công với quy trình giết mổ không đảm bảo VSATTP. Nên từ nhiều năm qua, thành phố có chủ trương xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung tại các huyện Thanh Trì, Gia Lâm và Đông Anh, đồng thời có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư cơ sở giết mổ tập trung. Nhưng đến nay phần lớn các dự án xây dựng cơ sở giết mổ tập trung đều chậm tiến độ.


Vậy để bảo đảm VSATTP, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, UBND thành phố chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các ngành chức năng của Hà Nội thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, đồng thời xóa dần các cơ sở giết mổ thủ công trong nội thành.

Hồng Đức

(Huyện Thanh Trì, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top