Xác định quyền sử dụng đất là di sản thừa kế

0 Phạm Quang Lộc (Hà Nội)
(ANTĐ) -Cha mẹ tôi đều đã qua đời, có để lại một thửa đất diện tích 70m2 mua từ năm 1960 có giấy tờ hợp pháp, trong quá trình sử dụng cha mẹ tôi có cơi nới được thêm 20m2. Vậy tôi muốn hỏi phần cơi nới thêm này có được coi là di sản thừa kế không và nếu xảy ra tranh chấp cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?

Xác định quyền sử dụng đất là di sản thừa kế

(ANTĐ) -Cha mẹ tôi đều đã qua đời, có để lại một thửa đất diện tích 70m2 mua từ năm 1960 có giấy tờ hợp pháp, trong quá trình sử dụng cha mẹ tôi có cơi nới được thêm 20m2. Vậy tôi muốn hỏi phần cơi nới thêm này có được coi là di sản thừa kế không và nếu xảy ra tranh chấp cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?

Phạm Quang Lộc (Hà Nội)

Chúng tôi không biết diện tích cơi nới của ông đã được tạo lập thành một khuôn viên riêng và đã có xây dựng gì trên đất này hay chưa, nên đất này chỉ là di sản thừa kế trong các trường hợp cụ thể, theo đó cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp được quy định như sau:

+ Trường hợp người chết để lại quyền sử dụng đất mà đất đó không có giấy tờ hợp pháp theo luật định nhưng có di sản là nhà ở, vật kiến trúc khác như (nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, giếng nước, nhà để ôtô, nhà thờ, tường xây làm hàng rào gắn với nhà ở, các công trình xây dựng trên đất được giao để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh như nhà xưởng, kho tàng, hệ thống tưới, tiêu nước, chuồng trại chăn nuôi hay vật kiến trúc khác hoặc trên đất có các tài sản khác như cây lấy gỗ, cây lấy lá, cây ăn quả, cây công nghiệp hay các cây lâu năm khác gắn liền với quyền sử dụng đất đó) mà có yêu cầu chia di sản thừa kế, thì các trường hợp sau có thể xảy ra:

a. Trong trường hợp đương sự có văn bản của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp, nhưng chưa kịp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì tòa án giải quyết yêu cầu chia di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất đó.

b. Trong trường hợp đương sự không có văn bản của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp, nhưng có văn bản của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho biết rõ là việc sử dụng đất đó không vi phạm quy hoạch và có thể được xem xét để giao quyền sử dụng đất, thì tòa án giải quyết yêu cầu chia di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất.

Đồng thời phải xác định ranh giới, tạm giao quyền sử dụng đất đó cho đương sự để ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành các thủ tục giao quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đương sự theo quy định của pháp luật về đất đai.

c. Trong trường hợp ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có văn bản cho biết rõ việc sử dụng đất đó là không hợp pháp, di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất không được phép tồn tại trên đất đó, thì tòa án chỉ giải quyết tranh chấp về di sản là tài sản trên đất đó.

+ Trường hợp người chết để lại quyền sử dụng đất mà đất đó không có một trong các loại giấy tờ hợp pháp và cũng không có di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất như nêu trên, nếu có tranh chấp thì thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật về đất đai.

LS. Bạch Tuyết Hoa 

(Văn phòng LS Phúc Thọ,  23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top