Vợ là người nước ngoài có được cùng đứng tên trên "sổ đỏ"?

0 PV
ANTD.VN - Hỏi: Tôi và vợ tôi đã kết hôn được 2 năm, đăng ký hết hôn tại Việt Nam, vợ tôi là người nước ngoài, mang quốc tịch Anh. Hiện vợ chồng tôi đang muốn mua nhà tại Việt Nam (nhà riêng lẻ, không nằm trong dự án xây dựng). Xin hỏi luật sư, vợ tôi có được cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất không?Bùi Huy Hoàng (Hà Nội)

ảnh 1Có vợ là người nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở là căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (Ảnh minh họa) 

Trả lời: 

Theo khoản 2, Điều 159, Luật Nhà ở năm 2014 quy định, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức: Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, khoản 1, Điều 75, Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ cũng nêu rõ, tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, theo Điều 33, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

ảnh 2Luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Đối chiếu với quy định trên, vợ bạn là người nước ngoài, mang quốc tịch Anh. Nếu vợ chồng bạn dùng tiền là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân mua nhà ở tại Việt Nam thì chỉ được sở hữu nhà ở là căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Còn nếu vợ chồng bạn mua nhà ở riêng lẻ ngoài dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì không đủ điều kiện được đứng tên chung trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trong trường hợp này, bạn có thể dùng tài sản riêng của mình để mua nhà ở riêng lẻ và đứng tên riêng. Theo khoản 2, Điều 159, Luật Nhà ở năm 2014 quy định, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức: Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, khoản 1, Điều 75, Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ cũng nêu rõ, tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, theo Điều 33, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Đối chiếu với quy định trên, vợ bạn là người nước ngoài, mang quốc tịch Anh. Nếu vợ chồng bạn dùng tiền là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân mua nhà ở tại Việt Nam thì chỉ được sở hữu nhà ở là căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Còn nếu vợ chồng bạn mua nhà ở riêng lẻ ngoài dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì không đủ điều kiện được đứng tên chung trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trong trường hợp này, bạn có thể dùng tài sản riêng của mình để mua nhà ở riêng lẻ và đứng tên riêng.  

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top