Vi phạm quy định về sử dụng con dấu

0 PV
(ANTĐ) - Một số hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng con dấu trong Nghị định 73/2010/NĐ-CP có mức xử phạt cao hơn nghị định trước đây.

Vi phạm quy định về sử dụng con dấu

(ANTĐ) - Một số hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng con dấu trong Nghị định 73/2010/NĐ-CP có mức xử phạt cao hơn nghị định trước đây.

>>> Vi phạm về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những con dấu giả mà cơ quan công an đã thu giữ được trong vụ án làn giả bằng đại học. (Ảnh minh họa).

Vi phạm một trong các hành vi sau: Khắc các loại con dấu mà không có giấy phép hoặc các giấy tờ khác theo quy định; Sử dụng con dấu chưa đăng ký lưu chiểu mẫu hoặc chưa có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu; Tự ý mang con dấu ra khỏi cơ quan, đơn vị mà không được phép của cấp có thẩm quyền;

Hoặc để mất con dấu đang sử dụng; Không khắc lại con dấu khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về đổi tên cơ quan, tổ chức hoặc thay đổi trụ sở cơ quan, tổ chức theo quy định; Không khắc lại con dấu theo mẫu quy định;  Không nộp lại con dấu khi cơ quan, tổ chức tách, sát nhập, giải thể, phá sản hoặc thôi hoạt động và không thông báo mẫu dấu với các cơ quan có liên quan trước khi sử dụng thì bị phạt từ 1- 2 triệu đồng. Mức phạt này đã tăng gấp đôi so với nghị định trước đây.

Đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Không nộp lại con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, hoặc không nộp con dấu theo đúng thời hạn khi có quyết định thu hồi của cấp có thẩm quyền; Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ không có nội dung; Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ chưa có chữ ký của cấp có thẩm quyền hoặc chữ ký của cấp không có thẩm quyền; Không có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu và mượn, hoặc cho mượn cau dấu, sử  dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động sẽ bị phạt từ 2-5 triệu đồng.

Mức phạt từ 5- 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: Mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam sử dụng mà không có giấy phép, hoặc không có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; Sử dụng trái phép con dấu mang từ nước ngoài vào Việt Nam; Khắc dấu giả hoặc sử dụng con dấu giả  nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

PV

Kỳ sau: Vi phạm về hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top