Từ năm 2021, phi công muốn nghỉ việc sẽ phải báo trước 120 ngày

0 An Nhiên
ANTD.VN - Thành viên tổ lái tàu bay trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên.

ảnh 1

Thành viên tổ lái tàu bay khi đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo trước

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về quản lý lao động 2019, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, trong quá trình triển khai thực hiện các quy định cho thấy, một số quy định về nội dung hợp đồng lao động về thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong một số ngành, nghề, công việc đặc thù, về xử lý hợp đồng lao động vô hiệu còn chưa cụ thể, gây vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Vì vậy, việc xây dựng dự thảo Nghị định nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thúc đẩy phát triển thị trường lao động trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế.

Dự thảo Nghị định quy định về thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong một số ngành, nghề, công việc đặc thù gồm 3 nhóm: thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay có chứng chỉ xác nhận cho tàu bay vào khai thác (CRS) mức B trở lên; nhân viên điều độ, khai thác bay.

Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài, thuyền viên được doanh nghiệp Việt Nam cho tàu biển nước ngoài thuê lại đang làm việc trên tàu biển nước ngoài.

Người lao động làm các ngành, nghề, công việc đặc thù nêu trên quy khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên;

Ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng. 

Đối với người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động làm ngành, nghề, công việc đặc thù nêu trên thì phải báo trước cho người lao động theo quy định này.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top