Từ 1/7/2020: Hiệu trưởng phải công khai kinh phí hoạt động, kế hoạch tuyển dụng, biệt phái

0 H.L
ANTD.VN -Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập nêu rõ, từ 1/7/2020, Hiệu trưởng phải công khai kinh phí hoạt động hàng năm, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quyết định bổ nhiệm, biệt phái…

Theo Điều 9 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT, những việc Hiệu trưởng phải công khai để nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động biết bao gồm:

Kinh phí hoạt động hằng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hằng năm; tài sản, trang thiết bị; kết quả kiểm toán của cơ sở giáo dục;

Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục; Các nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục; Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần; kế hoạch, đề án, dự án, chiến lược định hướng phát triển của cơ sở giáo dục;

Kết quả tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hiệu trưởng đưa ra lấy ý kiến nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động; Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng phải công khai kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; quyết định bổ nhiệm, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm, đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, thăng hạng, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động; việc đánh giá, xếp loại, hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc…

Ngoài ra, đối với các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ sở giáo dục đã được kết luận, bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật; Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ sở giáo dục…Hiệu trưởng cũng phải công khai để cán bộ, giáo viên trong trường biết.

Không dừng lại ở đó, Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT còn nêu rõ những việc Hiệu trưởng phải công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát, đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

Đó là tất cả các quy định của cơ sở giáo dục liên quan đến việc học tập của người học theo quy định của pháp luật, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục.

Liên quan đến trách nhiệm của Hiệu trưởng, Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT nêu rõ, Hiệu trưởng phải lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học.

Chỉ đạo, xem xét, xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, người học và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân của cơ sở giáo dục, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt, Hiệu trưởng còn phải gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh phòng chống những biểu hiện cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, giấu giếm, bưng bít, làm sai lệch sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác trong cơ sở giáo dục.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top