Triển khai mô hình cảnh báo nhanh về an toàn vệ sinh thực phẩm

0 Thư Kỳ
ANTD.VN - Từ tháng 7-2019, thành phố Hà Nội triển khai hệ thống cảnh báo nhanh an toàn vệ sinh thực phẩm, bắt đầu từ quận Đống Đa. Theo đó, quận Đống Đa tập trung xây dựng các điểm cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm từ quận đến phường. 

ảnh 1Hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP sẽ được triển khai từ tháng 7-2019

Trong đó, điểm cảnh báo nhanh cấp 2 tại quận do Phòng Y tế quận thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận các nguồn thông tin, sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn từ hệ thống cảnh báo nhanh các cấp, hệ thống thông tin, truyền thông, báo chí, người dân, tổ chức mạng... Điểm cảnh báo cấp 3 sẽ thực hiện tổng hợp nội dung tiếp nhận, kết quả xử lý thông tin sự cố về an toàn thực phẩm của các cơ quan cấp trên và phản hồi lại cá nhân hoặc tổ chức cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ điểm cảnh báo cấp 2 theo quy định. 

Thời gian tiếp nhận thông tin sự cố về an toàn thực phẩm 24/24h. Sự cố về an ninh thực phẩm sẽ được thẩm định, phân tích và xử lý thông tin để xác minh tính chất của thông tin, mức độ nguy hiểm của thông tin, phân cấp quản lý của đối tượng mà thông tin sự cố an toàn thực phẩm đề cập đến. Từ đó căn cứ vào tính chất, mức độ, quy mô ảnh hưởng của thông tin sự cố đề xuất phương án xử lý hoặc chuyển thông tin đến đơn vị liên quan xử lý và cảnh báo cho cộng đồng. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top