Trách nhiệm mua bán tài sản

0 Hoàng Thanh (Vĩnh Phúc)
(ANTĐ) - Tôi có mua 2 máy photocopy, loại máy đã qua sử dụng với giá 30 triệu đồng. Tôi chưa sử dụng bán lại cho 1 người khác (ông H) với giá đã mua. Người mua đã giao số tiền và đã đem máy về sử dụng một thời gian ngắn thì máy bị hỏng. Ông H yêu cầu tôi nhận lại máy và trả lại tiền cho ông. Vậy tôi có bắt buộc phải nhận lại máy và trả tiền đã nhận của ông H không?

Trách nhiệm mua bán tài sản

(ANTĐ) - Tôi có mua 2 máy photocopy, loại máy đã qua sử dụng với giá 30 triệu đồng. Tôi chưa sử dụng bán lại cho 1 người khác (ông H) với giá đã mua. Người mua đã giao số tiền và đã đem máy về sử dụng một thời gian ngắn thì máy bị hỏng. Ông H yêu cầu tôi nhận lại máy và trả lại tiền cho ông. Vậy tôi có bắt buộc phải nhận lại máy và trả tiền đã nhận của ông H không?

Hoàng Thanh (Vĩnh Phúc)

Trả lời: Theo quy định tại điều 439 - Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Quyền sở hữu đối với tài sản mua bán được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm tài sản được chuyển giao, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”. Có nghĩa là từ lúc anh giao máy cho ông H, ông H đã nhận máy đem về thì máy thuộc quyền sở hữu của ông H.

Điều 440 - Bộ luật Dân sự quy định thời điểm chịu sự rủi ro: “Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản mua bán cho đến khi tài sản được giao cho bên mua, còn bên mua chịu rủi ro đối với tài sản mua bán kể từ khi nhận tài sản, nếu không có thỏa thuận khác”.

Trong trường hợp trên, ông H sử dụng máy một thời gian ngắn máy mới hỏng.

Mặt khác, tại điều 444 - Bộ luật Dân sự quy định bảo đảm chất lượng mua bán có nêu rõ: “Bên bán không chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật trong các trường hợp sau đây:

Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải biết khi mua.

Vật bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đồ cũ.

Bên mua có lỗi gây ra khuyết tật của vật”.

Trong trường hợp ông H thực sự đã biết rõ máy photocopy là đã qua sử dụng và đã sử dụng máy một thời gian máy mới hỏng.

Từ những căn cứ nêu trên, ông H không thể buộc anh nhận lại máy, trả tiền đã nhận và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do máy hư hỏng.

LS Hoàng Thị Nhàn

(Văn phòng luật sư Phúc Thọ, số 23 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top