Tổng hợp hình phạt

0 Luật sư  Nguyễn Thị Thu Lan ((Văn phòng Luật sư Phúc Thọ-23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng)
(ANTĐ) - Hỏi: Tôi đang chấp hành hình phạt tù 24 tháng nhưng được hưởng án treo về tội đánh bạc, sau đó tôi lại bị truy tố về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 104 - Bộ luật Hình sự. Xin hỏi tôi có được hưởng án treo nữa không? Tôi bị phạt tối đa bao nhiêu tháng tù?   

Tổng hợp hình phạt

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi đang chấp hành hình phạt tù 24 tháng nhưng được hưởng án treo về tội đánh bạc, sau đó tôi lại bị truy tố về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 104 - Bộ luật Hình sự. Xin hỏi tôi có được hưởng án treo nữa không? Tôi bị phạt tối đa bao nhiêu tháng tù?   

Nguyễn Văn Trường

 (Quốc Oai, Hà Nội)

Trả lời: Căn cứ nội dung anh hỏi, theo quy định tại khoản 5, Điều 60 - BLHS: Đối với người được hưởng án treo mà phạm tội mới trong thời gian thử thách, thì toà án quyết định buộc phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới.

Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại phạm tội mới, tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung. Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá ba năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, ba mươi năm đối với hình phạt tù có thời hạn.

Anh đang chấp hành bản án 24 tháng tù về tội đánh bạc theo Điều 248 - BLHS được hưởng án treo và sau đó lại bị truy tố về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 104, hình phạt tù cao nhất của khung là 3 năm, tổng hợp cả hai bản án trên, anh phải chấp hành tối đa 60 tháng tù giam và không được hưởng án treo nữa.

Luật sư  Nguyễn Thị Thu Lan

(Văn phòng Luật sư Phúc Thọ-23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top