Thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

0 LS Bùi Sinh Quyền ((VPLS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa,)
(ANTĐ) - Tôi làm việc cho Công ty TNHH Hồng Đức được trên 3 năm (có hợp đồng lao động), nay tôi muốn chuyển đến làm việc cho công ty khác có thu nhập cao hơn. Ngày 20-3-2010, công ty này đã nhận đơn của tôi và yêu cầu ngày hôm sau đến đi làm ngay. Tôi về công ty cũ nộp đơn xin thôi việc thì công ty không đồng ý và thông báo tôi vi phạm vào thời hạn báo trước. Đề nghị báo tư vấn giúp tôi!

Thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

(ANTĐ) - Tôi làm việc cho Công ty TNHH Hồng Đức được trên 3 năm (có hợp đồng lao động), nay tôi muốn chuyển đến làm việc cho công ty khác có thu nhập cao hơn. Ngày 20-3-2010, công ty này đã nhận đơn của tôi và yêu cầu ngày hôm sau đến đi làm ngay. Tôi về công ty cũ nộp đơn xin thôi việc thì công ty không đồng ý và thông báo tôi vi phạm vào thời hạn báo trước. Đề nghị báo tư vấn giúp tôi!

Hoàng Mạnh Nghĩa (Thái Bình)

Trả lời: Theo quy định tại điều 37 - Bộ luật Lao động thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong những trường hợp nhất định được quy định từ điểm a đến điểm g của khoản 1 điều này. Tùy từng trường hợp, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước một số ngày nhất định cho người sử dụng lao động, nhưng tối thiểu là 3 ngày và tối đa là 30 ngày.

Còn người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày; người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 6 tháng liền thì phải báo trước ít nhất ba ngày.

Theo hướng dẫn tại điểm b mục 1 phần III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/1003/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động, quy định “Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại điều 37 hoặc điều 38 của Bộ luật Lao động, thì bên có quyền đơn phương phải thực hiện việc báo trước cho bên kia bằng văn bản. Số ngày báo trước của người lao động được quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 37; của người sử dụng lao động tại khoản 3 điều 38 của Bộ luật Lao động. Số ngày báo trước là ngày làm việc. Riêng trường hợp người lao động bị kỷ luật sa thải thì không phải báo trước.”

Như vậy, số ngày báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng là tính theo ngày làm việc. Bạn đã có thời gian làm việc theo hợp đồng 36 tháng, nay muốn chuyển nơi làm việc mới thì bạn phải báo trước cho người sử dụng lao động (công ty cũ) ít nhất là 3 ngày.

LS Bùi Sinh Quyền

(VPLS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di,
Nam Đồng, Đống Đa, HN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top