Tháng 6/2020: Hàng loạt chính sách quan trọng nổi bật về kinh doanh sân gôn, xây dựng có hiệu lực thi hành

0 Huệ Linh
ANTD.VN -Không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm, những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn, 4 loại tài sản không được kê biên cưỡng chế thi hành án thương mại…cùng nhiều quy định quan trọng khác sẽ có hiệu lực trong tháng 6/2020.

Nghị định 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn có hiệu lực 15/6. Theo đó, những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn gồm:

Xây dựng và kinh doanh sân gôn khi chưa đáp ứng điều kiện, thủ tục quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. Lợi dụng kinh doanh sân gôn để tổ chức hoạt động cá cược, đánh bạc, gá bạc trái phép

Bên cạnh đó, hành vi cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Không cung cấp thông tin hoặc không báo cáo khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật cũng bị nghiêm cấm.

ảnh 1Từ 15/6, nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn có hiệu lực thi hành (ảnh minh họa)

Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư 09 nêu rõ, từ 22/6 không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm.

Theo Luật Giáo dục 2019, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tối thiểu phải từ cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non. Do vậy, để triển khai quy định này, từ năm 2020, các trường đào tạo sư phạm sẽ không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm, chỉ tuyển sinh trình độ cao đẳng trở lên với ngành giáo dục mầm non.

Thông tư 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, từ 2/6 hành vi thực hiện mua sắm tài sản khi không có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền là hành vi tại thời điểm ký Hợp đồng mua sắm (đối với trường hợp phải ký Hợp đồng theo quy định của pháp luật) hoặc tại thời điểm ghi trên Hóa đơn bán hàng không có Quyết định về mua sắm tài sản công của cấp có thẩm quyền có thể bị phạt tiền tới 50 triệu đồng (thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017)

Theo Nghị định 44/2020/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, từ 1/6, các loại tài sản không được kê biên khi cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại gồm:

Tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng; tài sản do ngân sách Nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức; Số thuốc phục vụ phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho người lao động;

Nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này nếu không phải là tài sản để kinh doanh; Trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường.

Nghị định 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng quy định, từ 15/6, người chấp hành xong hình phạt tù dưới 18 tuổi được ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm; trẻ em chấp hành xong hình phạt tù được thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nghị định 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (gồm CSDL về THAHS trong CAND, QĐND) có hiệu lực thi hành từ 5/6.

Theo Nghị định này, CSDL về THAHS do Bộ Công an thống nhất quản lý là một bộ phận của hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự. CSDLvề THAHS trong CAND được kết nối với cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong QĐND.

Tông tư 01/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Theo đó, từ 15/6  bãi bỏ một số văn bản sau: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Thông tư 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top