Thẩm quyền xử phạt của chính quyền các cấp

0 ANTĐ
(ANTĐ) - Nghị định 34/CP quy định cụ thể mức xử phạt của Chủ tịch UBND các cấp và thẩm quyền xử phạt của lực lượng Công an.

Thẩm quyền xử phạt của chính quyền các cấp

(ANTĐ) - Nghị định 34/CP quy định cụ thể mức xử phạt của Chủ tịch UBND các cấp và thẩm quyền xử phạt của lực lượng Công an.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền: Phạt cảnh cáo và phạt tiền đến 2 triệu đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2 triệu đồng...

Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 30 triệu  đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;  Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền... 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 40 triệu đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền;

Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 200.000 đồng. Đội trưởng, Trạm trưởng của  chiến sỹ công an có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 500.000 đồng.

Trưởng Công an cấp xã được áp dụng các hình thức xử lý vi phạm hành chính giống như thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.

Trưởng Công an cấp huyện có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 10 triệu đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính...

Trưởng Phòng CSGT, Trưởng Phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên có thẩm quyền xử phạt như Trưởng Công an cấp huyện.

Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 30 triệu  đồng; Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả...

Cục trưởng Cục CSGT đường bộ và đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 40 triệu đồng;  Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả...

Thanh tra viên đường bộ đang thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 500.000 đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2 triệu đồng; Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả...

Chánh Thanh tra Sở GTVT, Chánh Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 30 triệu đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả...

Chánh Thanh tra Bộ GTVT có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 40 triệu  đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền;  Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả...

ANTĐ

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top