Tài sản được xử lý như thế nào?

0 N.H.N (Hà Nội)
(ANTĐ) - Vợ tôi có vay tiền của người khác mà tôi không biết. Sau đó, tòa án đã tuyên buộc vợ tôi phải trả tiền cho các chủ nợ. Vậy pháp luật sẽ xử lý tài sản chung trong trường hợp của chúng tôi như thế nào để thực hiện nghĩa vụ dân sự?

Tài sản được xử lý như thế nào?

(ANTĐ) - Vợ tôi có vay tiền của người khác mà tôi không biết. Sau đó, tòa án đã tuyên buộc vợ tôi phải trả tiền cho các chủ nợ. Vậy pháp luật sẽ xử lý tài sản chung trong trường hợp của chúng tôi như thế nào để thực hiện nghĩa vụ dân sự?

N.H.N (Hà Nội)

Trả lời: Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình thì vợ chồng có quyền có tài sản riêng bao gồm: tài sản có trước khi kết hôn, tài sản được cho hoặc được thừa kế riêng.

Tài sản chung của vợ chồng là tiền lương, tiền trợ cấp và những thu nhập hợp pháp khác có trong thời kỳ hôn nhân. Vợ chồng có quyền ngang nhau trong việc quản lý và sử dụng tài sản chung. Đối với những món nợ của vợ hoặc chồng vay trong thời kỳ hôn nhân mà không phải vì nhu cầu của gia đình, thì vợ chồng thanh toán bằng tài sản riêng của mình, nếu tài sản không đủ, thì thanh toán bằng phần tài sản của người đó trong khối tài sản chung.

Do đó, nếu vợ anh vay tiền của người khác mà người chồng không biết và vợ anh vay tiền không vì nhu cầu của gia đình thì vợ anh phải có trách nhiệm trả nợ bằng tài sản riêng; nếu tài sản riêng không đủ, thì lấy tài sản của vợ anh trong khối tài sản chung của gia đình để trả nợ. Bản án của tòa án tuyên buộc vợ anh phải trả tiền nợ cho người khác đã có hiệu lực pháp luật, mà vợ anh không tự nguyện thi hành nghĩa vụ thì có thể bị cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, bán đấu giá tài sản là nhà đất để đảm bảo thi hành án.

LS Hoàng Thị Nhàn

(VPLS Phúc Thọ, số 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top